Làm sạch table với TRUNCATE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sạch table với lệnh TRUNCATE trong SQL Server, lệnh này rất hữu ích nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu của table và thiết lập ID tăng tự động về trang thái ban đầu.

1. Giới thiệu lệnh TRUNCATE

Thông thường khi muốn xóa tất cả dữ liệu thì ta sử dụng lệnh DELETE không có điều kiện WHERE như sau:

DELETE FROM tablename;

Tuy nhiên lệnh này chỉ xóa data mà không làm sạch mọi thay đổi trên bảng, ví dụ nếu bảng có ID tăng tự động thì history vẫn lưu giá trị khởi tạo là MAX nên khi bạn thêm record mới vẫn tăng như cũ.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Nếu bạn muốn làm sạch mọi thứ thì nên sử dụng lệnh TRUNCATE, cú pháp như sau:

TRUNCATE TABLE tablename;

2. So sánh TRUNCATE với DELETE

Trong trường hợp không thiết lập điều kiện ở WHERE thì TRUNCATE và DELETE đều xóa hết tất cả dữ liệu, tuy nhiên vẫn có sự khác nhau như sau:

  • Với DELETE thì SQL Serer sẽ duyệt và xóa từng record còn TRUNCATE sẽ sắp xếp lại trạng thái và xóa trong file lịch sử transaction của bảng.
  • Khi thực hiện DELETE thì sử dụng row lock bởi vì nó duyệt và xóa từng record, còn TRUNCATE thì dùng table lock và page lock vì nó tác động đến table.
  • Khi thêm một record mới nếu trong bảng có sư dụng khóa chính tăng tự động thì TRUNCATE sẽ reset về lại ban đầu, còn DELETE vẫn tăng bình thường ở giá trị lớn nhất.

Trên là một số thông tin về cách sử dụng lệnh TRUNCATE trong SQL Server.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *