Lệnh Continue trong C

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh continue trong C, đây là lệnh dùng để nhảy tới lần lặp tiếp theo ngay lập tức.

Ở bài trước mình đã giới thiệu lệnh Break, nó có công dụng là dừng vòng lặp ngay lập tức. Nhưng với continue thì khác, nó chỉ dừng lần lặp hiện tại và tiếp tục xử lý cho lần lặp tiếp theo.

Lệnh continue trong C dùng làm gì?

Continue có nghĩa là tiếp tục, nó sẽ bỏ qua những đoạn code phía dưới và nhảy tới lần lặp tiếp theo. Đương nhiên lần lặp tiếp theo sẽ phải thỏa điều kiện lặp thì mới chạy.

Không gì dễ hiểu bằng ví dụ: Giả sử mình muốn in ra dãy số từ 1 đến 100, nhưng không in những số chia hết cho 4.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Để giải bài này ta sẽ sử dụng vòng lặp for và lặp từ 1 đến 100, sau đó kiểm tra nếu số nào chia hết cho 4 thì dùng lệnh continue để bỏ qua đoạn code in lên màn hình.

Thực tế với bài này ta không cần sử dụng lệnh continue mà sử dụng lệnh if else cũng được. Tuy nhiên vì ta đang học continue nên cứ dùng thử nhé.

#include <stdio.h>

int main() {

  int i;
  for (i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i % 4 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%d n", i);
  }
  return 0;
}

Như bạn thấy, mỗi khi lặp đến số mà chia hết cho 4 thì lệnh continue sẽ được chạy, tức là nó nhảy đến lần lặp kế tiếp nên không chạy dòng lệnh in ra màn hình printf("%d n", i);. Và kết quả nó sẽ bỏ qua những số chia hết cho 4.

lenh continue chia het cho 4 JPG

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong C. Đây là lệnh khá đơn giản và thường được dùng để điều khiển vòng lặp.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *