Lệnh Delete trong Oracle

Như vậy là mình đã giới thiệu xong các lệnh Select, Insert và Update, vậy thì trong bài này mình sẽ giới thiệu một lệnh cũng hay dùng trong Oracle, đó là lệnh xóa delete, lệnh này sẽ xóa dữ liệu theo một điều kiện nhất định.

1. Cú pháp lệnh Delete trong Oracle

Cú pháp của lệnh delete như sau:

DELETE FROM table_name  
WHERE conditions;   

Trong đó:

  • table_name là tên bảng muốn xóa dữ liệu
  • conditions là điều kiện để xóa, nếu bạn không thiết lập conditions thì nó sẽ xóa hết dữ liệu của bảng table_name

2. Ví dụ lệnh Delete trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ cho bạn tham khảo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ 1: Xóa khách hàng có tên là Cường

DELETE FROM customers  
WHERE name = 'Cường'; 

Khi chạy lệnh này thì tất cả những record nào có name là “Cường” thì sẽ bị xóa.

Ví dụ 2: Xóa khách hàng có tên là Cường và có ID lớn hơn 200

DELETE FROM customers  
WHERE last_name = 'Cường'  
AND customer_id > 200;  

Lệnh này sẽ xóa tất cả record có tên là Cường và ID phải lớn hơn 200.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *