Lệnh Delete trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh xóa một hoặc nhiều records ra khỏi bảng và đó là lệnh DELETE. Lệnh này sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu ra khỏi hệ thống nên bạn không thể lấy lại.

1. Tìm hiểu lệnh DELETE trong T-SQL

T-SQL là ngôn ngữ chuẩn chung nên cú pháp dưới đây được sử dụng cho hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay.

DELETE FROM table_name 
WHERE [CONDITION]; 

Trong đó

  • CONDITION là điều kiện để xóa, nếu record nào thỏa điều kiện thì sẽ bị xóa. Nếu bạn không nhập condition thì toàn bộ dữ liệu của bảng sẽ bị xóa.
  • Bạn chỉ có thể thao tác với một bảng trong một câu truy vấn.

Ví dụ: Xóa domain kiso.vn ra khỏi danh sách domains.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

DELETE FROM domains WHERE domain_name = 'kiso.vn'

2. Một vài ví dụ khác với DELETE

Bạn có thể thêm nhiều điều kiện lọc để xóa thật chính xác, trường hợp muốn xóa hết dữ liệu thì không cần truyền điều kiện.

Ví dụ: Xóa sạch dữ liệu trong bảng CUSTOMERS

DELETE FROM CUSTOMER;

Ví dụ: Xóa bài viết có ID lớn hơn 7000 và nội dung bài đó không được trống.

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Nếu bạn đang làm dự án thật thì hãy cân nhắc và test thật kỹ câu truy vấn trước khi đưa nó vào chạy thực tiễn nhé, nếu vô tình chạy sai thì bạn không thể phục hồi lại được đâu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *