Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hai lệnh IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle, hai lệnh này dùng để kiểm tra giá trị NULL.

1. Lệnh điều kiện IS NULL trong Oracle

Để kiểm tra một giá trị có phải là giá trị NULL hay không thì ta dùng lệnh IS NULL.

expression IS NULL

Trong đó expression có thể là một column, có thể là một giá trị hoặc một biểu thức.

Nếu expression là một giá trị NULL thì kết quả trả về TRUE, ngược lại kết quả sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: Lấy danh sách đơn hàng trong đó khách hàng đã không nhập tên

SELECT *
FROM orders
WHERE order_name IS NULL;

Ví dụ: Cập nhật bảng khách hàng, khách hàng nào tên bị NULL thì update thành “NO NAME”.

UPDATE customers
SET NAME = 'NO NAME'
WHERE NAME IS NULL;

Ví dụ: Xóa những đơn hàng mà khách hàng không nhập địa chỉ nhận hàng

DELETE FROM orders WHERE address IS NULL;

2. Lệnh điều kiện IS NOT NULL trong Oracle

Ngược với IS NULL, lệnh IS NOT NULL dùng để kiểm tra một giá trị có phải là khác NULL hay không.

expression IS NOT NULL

Trong đó expression có thể là một column, một giá trị hoặc một biểu thức.

Nếu expression có giá trị NULL thì sẽ trả về FALSE, ngược lại sẽ trả về TRUE.

Ví dụ: Lấy danh sách bình luận mà khách có nhập nội dung.

SELECT *
FROM comments
WHERE content IS NOT NULL;

Ví dụ: Xóa những khách hàng mà trạng thái của nó đã được chọn, tức là khác NULL.

DELETE FROM customers
WHERE STATUS IS NOT NULL;

3. Lời kết

Trên là cách sử dụng của lệnh IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle, hai lệnh này rất hay và được dùng để kiểm tra một giá trị có mang giá trị NULL hay không.

Ngoài cách sử dụng với các lệnh INSERT, UPDATE, DELETE thì bạn cũng có thể sử dụng trong PLSQL.

IF Lvalue IS NOT NULL then

   ...

END IF;

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *