Lệnh GOTO trong Oracle

Trong bài này mình sẽ giới thiệu lệnh AUTO trong Oracle, lệnh này dùng để nhảy chương trình đến một vị trí cụ thể nào đó. Nếu bạn đã từng học qua các ngôn ngữ lập trình như C/C++, PHP thì sẽ thấy lệnh này tương đối ít dùng bởi khó quản lý chương trình, thay vào đó sẽ dùng IF ELSE thì tốt hơn.

1. Lệnh GOTO trong Oracle

Chúng ta cần phải khai báo tên nhãn, đây sẽ là vị trí mà goto sẽ trỏ đến và bỏ qua những đoạn code phía trên.

Đây là cách khai báo tên nhãn:

<<label_name>>

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bạn chỉ cần đổi tên bên trong thôi nhé, còn cặp <<>> thì giữ nguyên. Tên label_name phải là duy nhất, nghĩa là bạn không được đặt 2 label trong một chương trình.

Và để nhảy tới một nhãn nào đó thì ta dùng lệnh sau:

GOTO label_name;

2. Ví dụ lệnh GOTO trong Oracle

Sau đây là ví dụ cách sử dụng lệnh GOTO trong Oracle, các bạn tham khảo nhé.

DECLARE 
	fullname VARCHAR2;
	
SELECT customer_name INTO fullname
FROM customers
WHERE customer_id = 12;
		
IF fullname IS NULL THEN 
	GOTO exit_sql;
ELSE 
	GOTO continue_sql;
END IF;

<<continue_sql>>
INSERT INTO orders (customer_name) VALUES (customer_name);

<<exit_sql>>	
/*do nothing*/

Để rõ ràng hơn thì mình sẽ đưa ra ví dụ viết trong procedure như sau:

CREATE OR REPLACE Function FindCourse
  ( name_in IN varchar2 )
  RETURN number
IS
  cnumber number;

  CURSOR c1
  IS
   SELECT MAX(course_number)
   FROM courses_tbl
   WHERE course_name = name_in;

BEGIN

  open c1;
  fetch c1 into cnumber;

  IF c1%notfound then
   GOTO default_number;

  ELSE
   GOTO increment_number;
  END IF;

<<default_number>>
  cnumber := 0;

<<increment_number>>
  cnumber := cnumber + 1;

  close c1;

RETURN cnumber;

END;

3. Lời kết

Trên là tất cả kiến thức về lệnh GOTO trong Oracle, hy vọng bài viết hữu ích và giúp bạn hiểu về lệnh GOTO này. Tuy trong các ngôn ngữ hạn chế sử dụng nhưng trong Oracle thì nó rất hữu ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *