Lệnh SELECT trong SQL

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để lấy dữ liệu từ trong một hoặc nhiều bảng đó là lệnh SELECT, lệnh này dùng để truy xuất dữ liệu theo yêu cầu cụ thể, và ta gọi kết quả trả về này là result-sets.

1. Cú pháp lệnh SELECT

Dưới đây là cú pháp của lệnh SELECT, cú pháp này được dùng ở hầu hế các hệ quản trị CSDL hiện nay.

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Trong đó column (1 ... n) là danh sách các column cần lấy, và table_name là bảng muốn lấy. Trường hợp bạn muốn lấy tất cả các column có trong bảng thì có thể dùn dấu * để thay thế.

SELECT * FROM table_name;

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Các bạn hãy xem hai ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Lấy danh sách tất cả khách hàng

SELECT * FROM customers

Ví dụ: Lấy danh sách tên, địa chỉ của tất cả khách hàng.

SELECT cus_name, cus_address FROM customers

2.Ví dụ với lệnh SELECT

Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Bây giờ mình sẽ thực hiện lấy ID, NAME, SALARY từ bảng này.

SELECT ID, NAME, SALARY FROM CUSTOMERS; 

Kết quả:

ID NAME     SALARY 
1  Ramesh    2000.00 
2  Khilan    1500.00 
3  kaushik    2000.00 
4  Chaitali   6500.00 
5  Hardik    8500.00 
6  Komal     4500.00 
7  Muffy     10000.00 

Nếu bạn muốn lấy hết thì chỉ cần  chạy lệnh sau:

SELECT * FROM CUSTOMERS;

Nó sẽ trả về danh sách tất cả khách hàng đang có trong bảng.

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota         2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai        6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal        8500.00 
6  Komal   22    MP          4500.00 
7  Muffy   24    Indore        10000.00

Câu hỏi đặt ra là làm sao để lọc dữ liệu? Ví dụ mình chỉ muốn lấy những khách hàng nào đang có 32 tuổi chẳng hạn? Có một lệnh xử lý được đó là lệnh WHERE, và chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở bài tiếp theo nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *