Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng để cập nhật một hoặc nhiều dòng dữ liệu có sẵn trong một bảng. Lệnh này cũng có sử dụng WHERE để xác định điều kiện update, tức chỉ những row nào thỏa điều kiện WHERE thì mới cập nhật.

1. Cú pháp Update trong T-SQL

Để sử dụng lệnh update thì bạn xem cú pháp sau:

UPDATE table_name 
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN 
WHERE [CONDITION];

Trong đó các cặp column1 = value1  … columnn = valuen chính là các cặp column và giá trị mới tương ứng. Còn condition là điều kiện để cập nhật và chỉ có những row nào thỏa điều kiện đó thì mới áp dụng.

Ví dụ: Cập nhật mật khẩu cho user có tên đăng nhập là thehalfheart.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

UPDATE users 
SET u_passwords = MD5("kiso.vn")
WHERE u_username = 'thehalfheart'

2. Một vài ví dụ khác về lệnh update

Giả sử ta có bảng dữ liệu CUSTOMER sau:

ID NAME    AGE    ADDRESS       SALARY 
1  Ramesh   32    Ahmedabad      2000.00 
2  Khilan   25    Delhi        1500.00 
3  kaushik  23    Kota        2000.00 
4  Chaitali  25    Mumbai       6500.00 
5  Hardik   27    Bhopal       8500.00 
6  Komal   22    MP         4500.00 
7  Muffy   24    Indore       10000.00 

Bài 1: Cập nhật địa chỉ thành “Pune” cho khách hàng có ID = 6 

UPDATE CUSTOMERS 
SET ADDRESS = 'Pune' 
WHERE ID = 6; 

Lúc này dữ liệu trong bảng customer sẽ có một sự thay đổi ở row có id = 6.

6  Komal   22    Pune        4500.00 

Nếu bạn muốn cập nhật nhiều field thì chỉ cần đặt cặp giá trị cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ giờ mình muốn tăng salary lên 9000 và address thành New York cho khách hàng có ID = 2 thì viết như sau:

UPDATE CUSTOMERS 
SET ADDRESS = "New York", SALARY = 9000
WHERE ID= 2;

Trên là một vài thông tin hữu ích về cách sử dụng lệnh update trong sql, có thể nói đây là lệnh được sử dụng rất nhiều trong trang quản trji admin.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *