Lệnh xóa bảng trong Oracle – Drop Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để xóa table trong Oracle, lệnh này rất ít khi sử dụng, tuy nhiên bạn cũng nên biết để xử lý trong trường hợp cần xóa bảng.

Có một lưu ý bạn nên backup lại database trước khi xóa nhé, vi khi bạn chạy câu lệnh xóa thì sẽ mất tất cả, không còn cách nào khắc phục cả.

1. Lệnh xóa bảng Drop Table trong Oracle

Trước tiên bạn xem cú pháp sau:

DROP [schema_name].TABLE table_name  
[ CASCADE CONSTRAINTS ]  
[ PURGE ];  

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • schema_name: Tên của Schema chứa bảng
  • table_name: Tên của bảng mà bạn muốn xóa khỏi hệ quản trị CSDL
  • CASCADE CONSTRAINTS: Nếu bạn thêm từ khóa này nó sẽ xóa tất cả tham chiếu khóa ngoại đến bảng này
  • PURGE: Nếu bạn thêm từ khóa này thì các bảng và đối tượng liên quan sẽ bị đưa vào thùng rác và không thể khôi phục được

Hai tham số cuối cùng rất ít khi sử dụng.

Sau đây là một ví dụ, mình sẽ xóa bảng có tên là customers.

DROP TABLE customers; 

Và dưới đây mình sẽ thêm từ khóa PURGE.

DROP TABLE customers PURGE

2. Lời kết

Lệnh xóa bảng này tương đối đơn giản, vì vậy bài này mình chỉ giới thiệu một vài ví dụ căn bản. Bài này mình dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn tại bài tìm hiểu về Temporary Table (bảng tạm) trong Oracle.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *