MS Excel 2016: Cách thay đổi nguồn dữ liệu cho Pivot Table

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi nguồn dữ liệu cho Pivot Table trên [Microsoft Excel 2016] với các bước thực hiện có hình ảnh minh họa đơn giản nhất.

Các bước để thay đổi nguồn dữ liệu của bảng Pivot

Để thay đổi nguồn dữ liệu cho Pivot Table trong Excel 2016, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn bất kỳ ô nào trong Pivot Table để hiển thị thêm nhiều các tùy chọn có trong thanh công cụ. Trong ví dụ này, mình sẽ chọn ô A1 trên Sheet2.
Bây giờ bạn sẽ thấy 2 tab mới xuất hiện trên thanh công cụ có tên là Analyze và Design.

thay nguon du lieu pivot table PNG

Bước 2: Chọn tab Analyze từ thanh công cụ ở đầu màn hình. Trong phần Data, bạn nhấn vào nút Change Data Source và chọn “Change Data Source” từ menu vừa hiện ra.

thay nguon du lieu pivot table 1 PNG

Bước 3: Khi cửa sổ Change PivotTable Data Source hiện ra, bạn hãy thay đổi giá trị trong mục Table/Range thành nguồn dữ liệu mới cho Pivot Table của mình và sau đó nhấn vào nút OK.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

thay nguon du lieu pivot table 2 PNG

Trong ví dụ này, mình sẽ thay đổi phạm vi từ Sheet1!$A$1:$F$16 thành Sheet1!$A$1:$F$17 vì mình đã thêm một hàng nữa vào dữ liệu của mình trong Sheet1.

thay nguon du lieu pivot table 3 PNG

Bước 4: Bây giờ khi bạn quay lại Pivot Table của mình, nó sẽ tự động làm mới bảng tính và hiển thị thông tin từ nguồn dữ liệu mới.

thay nguon du lieu pivot table 4 PNG

Trong ví dụ này, Order ID 10252 đã được hiển thị trong kết quả của bảng Pivot.

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi nguồn dữ liệu cho Pivot Table trên Microsoft Excel 2016 với các thao tác đơn giản và hiệu quả nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công!