Nhân hai số thực trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhân hai số thực trong C++.

Đây là một bài tập tính toán đơn giản vì vậy các bạn hãy nắm chắc các bài tập như vậy để có thể làm các bài tập phức tạp hơn. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình nhân hai số thực trong C++.

Trong chương trình này, người dùng được yêu cầu nhập hai số float và chương trình lưu các giá trị đã nhập vào biến num1 và num2. Chương trình sau đó nhân số đã nhập và hiển thị sản phẩm dưới dạng đầu ra.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   float num1, num2, product;
  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"nNhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;

  product = num1 * num2;

  printf("Product of entered numbers is:%.3f", product);
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

nhan hai so thuc JPG

Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhân hai số thực trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *