Parallax – Tạo hiệu ứng Parallax scrolling

Chào các bạn, trong bài học này kiso sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng thay đổi trên thanh menu chỉ với thao tác cuộn trong cửa sổ trình duyệt. Sau bài học hôm nay, các bạn có thể tạo được giao diện như demo. Nào ta cùng bắt đầu.

1. Phần HTML

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

<body>
 <div class="parallax">
  <div class="side-menu">
   <ul>
    <li class="forest" onclick="moveToImage('.forest')" >Forest</li>
    <li class="eagle" onclick="moveToImage('.eagle')" >Eagle</li>
    <li class="rhino" onclick="moveToImage('.rhino')" >Rhino</li>
    <li class="owl" onclick="moveToImage('.owl')" >Owl</li>
    <li class="lion" onclick="moveToImage('.lion')" >Lion</li>
    <li class="bear" onclick="moveToImage('.bear')" >Bear</li>
   </ul>
  </div>
  <div class="forest" ></div>
  <div class="eagle" ></div>
  <div class="rhino" ></div>
  <div class="owl" ></div>
  <div class="lion" ></div>
  <div class="bear" ></div>
  <div class="back" ></div>
 </div>
</body>

Trong phần này, bố cục không khác so với bài học trước. Chúng ta hãy xem lại cách chia các phần một lần nữa.

2. Phần CSS

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

html, body, div {
 height: 100%;
}

.parallax {
 position: relative;
}

.parallax > div {
 background-attachment: fixed;
 background-position: center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: cover;
 height: 100%;
 display: flex;
 justify-content: flex-end;
 align-items: center;
 position: relative;
}
div.forest {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/forest.jpg");
}

div.eagle {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/eagle.jpg");
}

div.rhino {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/rhino.jpg");
}

div.owl {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/owl.jpg");
}

div.lion {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/lion.jpg");
}

div.bear {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/bear.jpg");
}

div.back {
 background-image: url("https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/03/16/1679/back.jpg");
}

.parallax > div.side-menu {
 position: fixed;
 top: 30%;
 left: 10px;
 background-color: transparent;
 opacity: 0.5;
 height: fit-content;
 height: -moz-fit-content;
 color: white;
 font-size: 20px;
 font-weight: 800;
 mix-blend-mode: difference;
 z-index: 99;
}

div.side-menu ul {
 padding: 0 10px;
 list-style: none;
}

div.side-menu ul li {
 margin: 20px;
 width: 100px;
 padding-bottom: 5px;
 transition: 1s ease;
 border-bottom: 2px solid white;
 box-sizing: border-box;
}

.active {
 padding-left: 50px;
}

div.side-menu ul li:hover {
 cursor: pointer;
 padding-left: 50px;
}

Phần này ta tạo thêm class active, class này sẽ được chèn vào từng thẻ li khi người dùng cuộn xuống đúng vị trí của ảnh nền.

3. Phần JavaScript

Trước hết hãy xem qua toàn bộ mã nguồn:

$(document).ready(function () {
 //$("html, body").animate({scrollTop: $(document).height()}, 50000);
 $("ul li").click(function () {
   setTimeout(function () {
     
   }, 300);
 });
 $(window).scroll(function() {
  $("li").removeClass("active");
  if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.forest").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".forest.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".forest.mp3");
   }
   $("li.forest").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.eagle").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".eagle.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".eagle.mp3");
   }
   $("li.eagle").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.rhino").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".rhino.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".rhino.mp3");
   }
   $("li.rhino").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.owl").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".owl.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".owl.mp3");
   }
   $("li.owl").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.lion").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".lion.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".lion.mp3");
   }
   $("li.lion").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.bear").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".bear.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".bear.mp3");
   }
   $("li.bear").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.back").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".back.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".back.mp3");
   }
   $("li.back").addClass("active");
  }
 });
});

Chúng ta sẽ dùng thư viện jQuery để hỗ trợ cho việc viết script, để tích hợp jQuery vào mã nguồn chúng ta làm như sau:

Bước 1: vào trang https://code.jquery.com/

Bước 2: chọn phiên bản jQuery mới nhất, ở đây ta cho jQuery 3.x.

Bước 3: jQuery cung cấp rất nhiều gói khác nhau, để web xử lý nhanh gọn và hiệu quả ta chọn gói minified.

Bước 4: khi chọn minified thì một popup sẽ hiện ra, sau đó sao chép đoạn mã.

Bước 5: dán đoạn mã đã sao chép vào thẻ head

<script
	src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
	integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
	crossorigin="anonymous">
</script>

Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu đoạn script:

Bước 1: xóa các class active đã tồn tại trước đó trong thẻ li.

$("li").removeClass("active");

Mục đích của thao tác này là khi thanh cuộn di chuyển đến một vị trí mới thì, hiệu ứng ở vị trí cũ của thẻ li sẽ được loại bỏ.

Bước 2: thêm câu lệnh điều kiện

if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.forest").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".forest.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".forest.mp3");
   }
   $("li.forest").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.eagle").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".eagle.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".eagle.mp3");
   }
   $("li.eagle").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.rhino").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".rhino.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".rhino.mp3");
   }
   $("li.rhino").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.owl").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".owl.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".owl.mp3");
   }
   $("li.owl").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.lion").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".lion.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".lion.mp3");
   }
   $("li.lion").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.bear").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".bear.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".bear.mp3");
   }
   $("li.bear").addClass("active");
  }
  else if(Math.abs($(window).scrollTop() - $("div.back").offset().top) < $(window).height()/2) {
   if($("audio").attr("src") != ".back.mp3") {
    $("audio").attr("src", ".back.mp3");
   }
   $("li.back").addClass("active");
  }

Chúng ta có bao nhiêu ảnh nền thì có bấy nhiêu điều kiện được thiết lập.

Bước 3: điều kiện cho từng thẻ li

Math.abs($(window).scrollTop() - $(elem).offset().top) < $(window).height()/2

Việc giải thích cho điều kiện này cũng khá đơn giản. Như trên, ta có thể hiểu là trị tuyệt đối của hiệu giữa khoảng cách của thẻ li đến đầu trang và khoảng cách của đỉnh góc nhìn hiện tại đến đầu trang phải nhỏ hơn phân nửa chiều cao của khung hình trên trình duyệt. Điều này có nghĩa là khi cuộn màn hình và ảnh xuất hiện quá nửa chiều cao của cửa sổ thì hiệu ứng sẽ được thiết lập. Xem hình bên dưới:

explain jpg

Việc còn lại là chỉ cần thêm vào class active cho thẻ li khớp với câu lệnh điều kiện.

$("li").addClass("active");

4. Lời kết

Sau bài học hôm nay, kiso đã hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng với menu khi cuộn trên màn hình thành công. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.

Danh sách file tải về

Tên file tải vềPass giải nén
Parallax – Tạo hiệu ứng Parallax scrolling kiso.vn hoặc gameportable.net
Nhạc nền kiso.vn hoặc gameportable.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *