Prototype Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn về Prototype Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ. Đây là một trong những pattern thuộc nhóm Creation Design Pattern.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về Prototype Design Pattern là gì? Cách triển khai nó như thể nào trong C# và một vài ví dụ cụ thể về nó.

Prototype Design Pattern trong C# là gì?

Prototype Design Pattern chỉ định loại đối tượng để tạo, bằng cách sử dụng instance nguyễn mẫu và tạo đối tượng mới bằng cách sao chép prototype này.

Hiểu một cách đơn giản hơn, Prototype Design Pattern cung cấp cho chúng ta một cách để tạo các đối tượng mới từ instance hiện có của đối tượng đó. Điều đó có nghĩa là nó sao chép đối tượng hiện có với dữ liệu của nó thành một đối tượng mới.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

prototype 01 png

Khi chúng ta thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đối tượng được nhân bản (là đối tượng mới) thì nó không ảnh hướng đến đối tượng ban đầu.

Cách triển khai Prototype Design Pattern trong C# và ví dụ

Trong phần này mình sẽ đưa ra hai ví dụ để các bạn có thể so sánh sự khác biết giữa việc dùng Prototype Design Pattern và không sử dụng.

Nếu chúng ta không sử dụng Prototype Design Pattern và thực hiện một cách thông thường thì sẽ như sau:

using System;

namespace PrototypeDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      emp1.Name = "Anurag";
      emp1.Department = "IT";
      Employee emp2 = emp1;
      emp2.Name = "Pranaya";
      Console.WriteLine("Emplpyee 1: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp1.Name + ", Department: " + emp1.Department);
      Console.WriteLine("Emplpyee 2: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp2.Name + ", Department: " + emp2.Department);

      Console.Write("n------------------------------n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn");
      Console.Read();
    }

    public class Employee
    {
      public string Name { get; set; }
      public string Department { get; set; }
    }
  }
}

Như các bạn thấy thì trong chương trình trên mình có một class Employee (tức là emp1) có các thuộc tính Name, Department. Sau đó tạo một cá thể Employee khác (emp2) bằng cách gán emp1. Khi chúng ta thay đổi emp2 thì emp1 cũng thay đổi theo.

prototype 02 png

Sử dụng Prototype Design Pattern.

Nếu chúng ta sử dụng Prototype Design Pattern thì khi thay đổi emp2, emp1 vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.

using System;
namespace PrototypeDesignPattern
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee emp1 = new Employee();
      emp1.Name = "Anurag";
      emp1.Department = "IT";

      Employee emp2 = emp1.GetClone();
      emp2.Name = "Pranaya";
      
      Console.WriteLine("Emplpyee 1: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp1.Name + ", Department: " + emp1.Department);
      Console.WriteLine("Emplpyee 2: ");
      Console.WriteLine("Name: " + emp2.Name + ", Department: " + emp2.Department);

      Console.Write("n------------------------------n");
      Console.WriteLine("Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn");
      Console.Read();
    }
  }

  public class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Department { get; set; }

    public Employee GetClone()
    {
      return (Employee)this.MemberwiseClone();
    }
  }
}

Kết quả:

prototype 03 1 png

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về Prototype Design Pattern trong C# – Cách triển khai và ví dụ của nó. Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về Singleton Desing Pattern. Đây là một loại pattern được sử dụng rất nhiều vì vậy các bạn hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *