Proxy Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Design Pattern cuối cùng thuộc nhóm Structural Pattern đó là Proxy Pattern trong Java. Đây là một trong những pattern được sử dụng rất nhiều trong lập trình Java.

Chúng ta sẽ tìm hiều lần lượt về các khái niệm và cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Proxy Pattern là gì?

Proxy Pattern được sử dụng khi chúng ta muốn giới hạn khả năng và chức năng của một class, bằng cách sử dụng một class khác giới hạn nó.

Bằng cách sử dụng class Proxy này, client sẽ sử dụng một interface đã xác định để truy cập vào class gốc. Điều này đảm bảo rằng client không thể làm thay đổi bất cứ điều gì với class ban đầu. Vì tất cả các yêu cầu của client đều được chuyển qua class Proxy để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Chương trình đơn giản với Proxy Pattern.

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chương trình đơn giản với Proxy Pattern để tìm hiểu xem cách triển khai nó như thế nào.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một interface chung cho class gốc và cả class proxy.

public interface MediaFile {
  void printName();
}

Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng interface vừa tạo để thực hiện việc tạo hai class là: MediaFileImpl, ProxyMediaFile.

public class MediaFileImpl implements MediaFile {
  private String fileName;

  public MediaFileImpl(String fileName){
    this.fileName = fileName;
    loadFromDisk(fileName);
  }

  @Override
  public void printName() {
    System.out.println("Tạm Ngưng " + fileName);
  }

  private void loadFromDisk(String fileName){
    System.out.println("Đang tải " + fileName);
  }
}
public class ProxyMediaFile implements MediaFile {

  private MediaFileImpl mediaFileImpl;
  private String fileName;

  public ProxyMediaFile(String fileName){
    this.fileName = fileName;
  }

  @Override
  public void printName() {
    if(mediaFileImpl == null){
      mediaFileImpl = new MediaFileImpl(fileName);
    }
    mediaFileImpl.printName();
  }
}

Sau khi tạo xong hai class trên, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy và kiểm tra chương trình.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MediaFile mediaFile = new ProxyMediaFile("HAYTRAOCHOANH.mp4");
    mediaFile.printName();
    mediaFile.printName();
    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Và đây là kết quả sau khi thực hiện chạy chương trình:

proxy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Proxy Pattern trong Java. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về pattern này. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *