Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 1)

1. Giới thiệu về Ruby on Rails

Ruby là gì ?

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một giáo sư người Nhật có tên là Yukihiro Matsumoto, tên thường gọi là “Matz” sáng lập ra. Ruby được giới thiệu lần đầu vào năm 1995.

Ngôn ngữ Ruby được viết ra với mong muốn tạo một ngôn ngữ lập trình thân thiện với lập trình viên. Ruby được lấy cảm hứng từ các ngôn ngữ lập trình khác như Perl, Smalltalk, Effiel và Lisp.

Ruby on Rails là gì ?

Ruby on Rails hay gọi tắt là Rails là một Web Framework của ngôn ngữ Ruby được ra đời bởi David Heinemeier Hansson, Rails được xây dựng nên để hỗ trợ các lập trình viên việc phát triển các phần mềm web một cách nhanh nhất có thể.

Rails framework được tạo ra như là một câu trả lời đối với các web frameworks khác như J2EE, .NET. Để quá trình phát triển phần mềm diễn ra nhanh hơn, Rails sử dụng các qui ước triệt để và đảm nhận xử lý rất nhiều task khiến người lập trình viên không phải bận tâm về nó nữa như : mail management, object-database mappers, file structures, code generation…, đây chính là hai đặc điểm nổi bật nhất của Rails, điều này không chỉ giúp các lập trình viên viết code ít hơn, phát triển ứng dụng nhanh hơn mà còn làm ứng dụng dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.

Giống như đa số các Web framework khác Rails sử dụng mẫu kiến trúc Model – View – Controller (MVC) để tăng cường khả năng bảo trì và phát triển của úng dụng.

2. Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails

Ruby là ngôn ngữ đa nền tảng và có thể được cài đặt trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Mac OS, và các phiên bản của Linux như Ubuntu, Linux Mint,…

Tuy vậy theo quan điểm cá nhân khi làm việc với Ruby hay Rails framework đều sử dụng khá nhiều lệnh để thao tác và qua quá trình sử dụng mình nhận thấy Ruby on Rails chạy mượt hơn khi sử dụng trên Ubuntu nên đề xuất nên ưu tiên sử dụng hệ điều hành Ubuntu để lập trình với Ruby on Rails.

Và các loạt bài hướng dẫn cài đặt hay lập trình sau này của mình về Ruby on Rails đều được chạy trên môi trường Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu

hệ điều hành Ubuntu 14.04 hoặc 16.04

Các phần mềm cần cài đặt để có thể xây dựng một ứng dụng web Ruby on Rails :

RVM - Ruby version manage

Ruby - version 2.3.1 (có thể sử dụng version mới nhất)

Rails - version 5.0.0.1 (có thể sử  dụng version mới nhất)

MySQL - version 5.5.52 (có thể sử  dụng version mới nhất)

Cập nhật bản mới nhất của Ubuntu

sudo apt-get update

Cài đặt Ruby

sudo apt-get install curl

Cài đặt các dependencies cho Ruby

sudo apt-get install zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev

Cài đặt RVM

sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable

source ~/.rvm/scripts/rvm

Cài đặt Ruby

rvm install 2.3.1

rvm use 2.3.1 --default

Kiểm tra Ruby version hiện tại

ruby -v

minhduc@minhduc-K42F:~$ ruby -v
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-linux]

Cài đặt Rails framework

gem install rails --version 5.0.0.1 --no-ri --no-rdoc

Kiểm tra Rails version hiện tại

rails -v

minhduc@minhduc-K42F:~$ rails -v
Rails 5.0.0.1

Cài đặt server cho ứng dụng Rails

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Cài đặt Sublime text 3

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
sudo apt-get update
sudo apt-get install sublime-text-installer

Cài đặt MySQL và MySQL Workbench

Cài đặt MySQL server

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

Cài đặt MySQL Workbench

  1. Cài đặt từ lệnh
sudo apt-get install mysql-workbench
  1. Cài đặt từ file .deb từ trang chủ của MySQL

    Vào link bên dưới :

    http://dev.mysql.com/downloads/workbench/

    Xuống dưới vùng Generally Available (GA) Releases và chọn Ubuntu Linux ở khu vực Select Platform, sau đó chọn phiên bản Ubuntu phù hợp để tải về.

ubunsys.com-17-09-2015-154efecaae8d351742c45f05a91445d0.png

Sau đó click đôi vào file tải về để cài đặt

**3. Tạo ứng dụng Ruby on Rails đầu tiên**

Tạo project mới với tên là “hello_world

rails new hello_world
cd hello_world

rails s

Sau đó truy cập vào địa chỉ

http://localhost:3000/

Screenshot from 2016-10-27 01:29:51.png

Ở phần 2 mình sẽ đi vào giải thích kỹ hơn về các thư mục cũng như các thành phần cơ bản của Rails

Bài viết liên quan

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 9) Hướng dẫn xây dựng ứng dụng API đơn giản với gem doorkeeper

Chào các bạn, Giới thiệu Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(3)

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết(2)

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 8) – Các kỹ thuật trong Rails bạn nên biết

Chào các bạn, Dạo này công việc hơi bận rộn nên Series Hướng Dẫn Lập...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 7) – Deploy App On Heroku

Xin chào các bạn, Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Series...

Series Hướng Dẫn Lập Trình Ruby on Rails (Phần 6)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 6 của Series Hướng dẫn...

Trả lời