Strategy Pattern trong Java – Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Strategy Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các khái niệm liên quan đến Strategy Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Strategy Pattern là gì?

Strategy Pattern được sử dụng trong các tình huống các thuật toán hoặc hành vi của class là các các hành vi động (có thể thay đổi). Điều này có nghĩa là cả hành vi và thuật toán đều có thể thay đổi trong thời gian chạy, dựa vào đầu vào của client.

Tương tự như State Pattern, Strategy Pattern sử dụng nhiều object xác định, tùy thuộc vào các mục tiêu khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Chương trình đơn giản với Strategy Pattern.

Chúng ta sẽ bắt đầu tạo một interface strategy.

public interface Strategy {
  public String build(String location);
}

Strategy này sẽ được xây dựng các types khác nhau, ở các địa điểm khác nhau. Mỗi types này thực hiện strategy theo một cách khác nhau.

Chúng ta sẽ tạo các class cụ thể để thực hiện: Skyscraper, House, Mall.

public class Skyscraper implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một tòa nhà chọc trời trong" + location + ".";
  }
}
public class House implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một ngôi nhà trong" + location + ".";
  }
}
public class Mall implements Strategy {

  @Override
  public String build(String location) {
    return "Xây dựng một trung tâm mua sắm ở" + location +".";
  }
}

Tương tự như State Pattern, chúng ta sẽ có một class Context để sử dụng strategy.

public class BuildContext {
  private Strategy strategy;

  public BuildContext(Strategy strategy) {
    this.strategy = strategy;
  }

  public String executeStrategy(String location) {
    return strategy.build(location);
  }
}

Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    BuildContext buildContext = new BuildContext(new Skyscraper());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà chọc trời: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    buildContext = new BuildContext(new House());
    System.out.println("Yêu cầu một tòa nhà: " + buildContext.executeStrategy(" ngoại ô"));

    buildContext = new BuildContext(new Mall());
    System.out.println("Yêu cầu một trung tâm mua sắm: " + buildContext.executeStrategy(" trung tâm thành phố"));

    System.out.println("---------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

strategy pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Strategy Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *