Sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các sự kiện KeyPress, KeyDown, KeyUp trong C# Winforms.

Một câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để có thể phát hiện được các phím được nhấn trong C#. Chúng ta có thể phát hiện hầu hết các lần nhấn phím bằng cách xử lý các sự kiện KeyDown, KeyUp, KeyPress.

1. Làm thế nào để có được các sự kiện KeyDown, KeyPress, KeyUp

Để có được các sự kiện KeyDown, KeyPress, KeyUp ta vào Properties -> Event và nháy đúp chuột vào các sự kiện như hình dưới đây.

bai17 01 png

Sau khi nháy chọn vào sự kiện, hệ thống sẽ đưa các bạn đến với cửa sổ viết code, nơi để xử lý cho các sự kiện vừa được tạo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Sự khác nhau giữa KeyDown, KeyPress, KeyUp

Về tổng quan thì các sự kiện trên đều có chức năng nhận các phím ký tự trong khi được nhấn xuống. Nhưng về hình thức thì có một chút khác nhau.

 • KeyDown: Sự kiện này xảy ra ngay khi người dùng nhấn một phím trên bàn phím. Và có thể lặp lại khi người dùng nhấn giữ phím.
 • KeyPress: Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhấn vào một phím và sau đó được thả ra.
 • KeyUp: Sự kiện này xảy ra khi người dùng nhả một phím trên bàn phím.

3. Ví dụ sử dụng KeyDown, KeyPress, KeyUp

Trong phần này mình sẽ thực hiện ba ví dụ áp dụng ba sự kiện KeyDown, KeyPress, KeyUp trong C# Winforms.

Sự kiện KeyPress:

Ở đây mình thực hiện xử lý trên sự kiện KeyPress của Form. Khi ta nhấn và nhả phím Enter trên bàn phím thì một hộp thoại sẽ hiện ra.

Mình sử dụng hai cách để viết điều kiện khi người dùng nhấn phím Enter, đó là sử dụng kiểu char và sử dụng mã số phím Enter (13). Một trong hai cách đều cho ra cùng một kết quả.

 private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar == (char)Keys.Enter)
      {
        MessageBox.Show("Phím Enter vừa được nhấn");
      }
      if (e.KeyChar == 13)
      {
        MessageBox.Show("Phím Enter vừa được nhấn");
      }
    }

Kết quả: Khi người dùng nhấn Enter và nhả ra thì hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấn Enter một lần nữa sẽ tắt hộp thoại.

bai17 02 png

Sự kiện KeyDown:

Ở ví dụ này mình cũng sẽ viết sự kiện KeyDown cho Form và sử dụng thuộc tính KeyCode để nhận phím Enter khi người dùng nhấn xuống. Sự kiện này sẽ tiếp tục xảy ra nếu người dùng nhấn giữ phím Enter.

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        MessageBox.Show("Phím Enter vừa được nhấn");
      }
    }

Kết quả: Khi người dùng nhấn, thả phím Enter hoặc nhấn giữ phím Enter thì hộp thoại xuất hiện. Nhấn Enter một lần nữa thì hộp thoại sẽ tắt đi.

bai17 02 png

Sự kiện KeyUp:

Cũng tương tự như vậy ta xử lý cho sự kiện KeyUp khi người dùng nhấn phím Enter.

private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        MessageBox.Show("Phím Enter vừa được nhấn");
      }
    }

Kết quả: Khi người dùng nhấn, thả phím Enter thì một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấn Enter hộp thoại vẫn xuất hiện.

bai17 02 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các ví dụ với sự kiện KeyDown, KeyPress, KeyDown trong C# Winforms. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *