Tài liệu kiểm thử

Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước lượng effort kiểm thử, phạm vi kiểm thử, tài nguyên, tiến độ thực hiện… Cùng tìm hiểu các loại tài liệu kiểm thửlời khuyên khi tạo tài liệu kiểm thử qua bài viết này nhé.

1. Tài liệu kiểm thử là gì?

Tài liệu kiểm thử là các tài liệu được tạo ra trước, trong hoặc sau quá trình kiểm thử phần mềm. Tài liệu kiểm thử giúp nhóm kiểm thử ước tính effort kiểm thử cần thiết, phạm vi kiểm thử, theo dõi tài nguyên, tiến độ thực hiện, v.v … Đây là bộ tài liệu hoàn chỉnh cho phép bạn mô tả và lập tài liệu kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, thực hiện kiểm thử, kết quả kiểm thử được rút ra từ hoạt động kiểm thử.

2. Hình thức kiểm thử

hinh thuc kiem thu 1 png

Kiểm thử là một hoạt động theo hình thức và được ghi lại chi tiết. Tài liệu kiểm thử giúp lập kế hoạch, xem xét và thực hiện kiểm thử dễ dàng, có thể kiểm chứng.

Hình thức kiểm thử phụ thuộc vào:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Loại ứng dụng đang kiểm thử
 • Tiêu chuẩn của tổ chức
 • Kết quả của quá trình phát triển.

Các hoạt động kiểm thử thường tiêu tốn 30% đến 50% effort của dự án phát triển phần mềm. Tài liệu giúp xác định cải tiến quy trình kiểm thử có thể được áp dụng cho các dự án trong tương lai.

3. Các loại tài liệu kiểm thử

Dưới đây, là các loại tài liệu kiểm thử quan trọng:

Các loại kiểm thửMô tả
Chính sách kiểm thử (Test policy)Đó là một tài liệu cấp cao mô tả các nguyên tắc, phương pháp và tất cả các mục tiêu kiểm thử quan trọng của tổ chức.
Chiến lược kiểm thử (Test strategy)Một tài liệu cấp cao xác định các Mức kiểm thử sẽ được thực thi cho dự án.
Kế hoạch kiểm thử (Test plan)Một kế hoạch kiểm thử là một tài hoàn chỉnh bao gồm phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên, lịch trình, vv của các hoạt động kiểm thử.
Ma trận Yêu cầu truy xuất nguồn gốc (Requirements Traceability Matrix)Đây là một tài liệu kết nối các yêu cầu với các test cases.
Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)Kịch bản kiểm thử là một sản phẩm hoặc sự kiện của một hệ thống phần mềm có thể được xác minh bằng một hoặc nhiều test cases.
Trường hợp kiểm thử (Test case)Là một nhóm các giá trị đầu vào, điều kiện tiên quyết thực hiện, kết quả thực tế ​​và kết quả mong đợi.
Dữ liệu kiểm thử (Test Data)Dữ liệu kiểm thử là dữ liệu tồn tại trước khi kiểm thử được thực thi, được sử dụng để thực hiện các test cases.
Báo cáo lỗi (Defect Report)Báo cáo lỗi là một tài liệu báo cáo về bất kỳ lỗ hổng nào trong Hệ thống phần mềm hoặc khi không thực hiện được chức năng mong đợi.
Báo cáo tóm tắt kiểm thử (Test summary report)Báo cáo tóm tắt kiểm thử là một tài liệu cấp cao trong đó tóm tắt các hoạt động kiểm thử được thực hiện cũng như kết quả kiểm thử.

4. Lời khuyên để tạo tài liệu kiểm thử

 • Nhóm QA cần tham gia vào giai đoạn ban đầu của dự án để Tài liệu kiểm thử được tạo đồng thời.
 • Không chỉ cần tạo tài liệu, có thể cập nhật tài liệu bất cứ khi nào cần.
 • Kiểm soát phiên bản để quản lý và theo dõi tài liệu.
 • Cố gắng ghi lại những gì cần thiết để hiểu công việc và những gì bạn sẽ cần để trình bày cho các bên liên quan.
 • Bạn nên sử dụng một mẫu tiêu chuẩn cho tài liệu như bảng excel hoặc tệp .doc.
 • Lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan đến dự án tại một nơi duy nhất. Mọi thành viên trong nhóm có thể truy cập được để tham khảo cũng như cập nhật khi cần.
 • Không cung cấp đầy đủ và chi tiết cũng là một lỗi phổ biến trong khi tạo tài liệu kiểm thử.

5. Ưu điểm của tài liệu kiểm thử

 • Lý do chính đằng sau việc tạo tài liệu kiểm thử là để giảm hoặc loại bỏ bất kỳ những thông tin không chắc chắn về các hoạt động kiểm thử. Giúp bạn loại bỏ sự mơ hồ thường phát sinh khi phân bổ nhiệm vụ
 • Tài liệu không chỉ cung cấp cách tiếp cận có hệ thống để kiểm thử phần mềm, mà nó còn đóng vai trò là tài liệu đào tạo cho những người mới vào quy trình kiểm thử phần mềm
 • Đây cũng là một chiến lược tốt để giới thiệu Tài liệu kiểm thử để thể hiện một quy trình kiểm thử chuyên nghiệp.
 • Tài liệu kiểm thử giúp bạn cung cấp một sản phẩm chất lượng cho khách hàng trong một giới hạn thời gian cụ thể.
 • Trong Kỹ thuật phần mềm, Tài liệu kiểm thử cũng giúp xác định cấu hình hoặc thiết lập chương trình thông qua tài liệu cấu hình và hướng dẫn vận hành.
 • Tài liệu kiểm thử giúp bạn cải thiện tính minh bạch với khách hàng.

6. Nhược điểm của Tài liệu kiểm thử

 • Chi phí của tài liệu có thể vượt quá giá trị của nó vì rất tốn thời gian.
 • Tốn nhiều thời gian, nó có thể được viết bởi những người không viết tốt hoặc những người không có hiểu biết về tài liệu.
 • Theo dõi các thay đổi theo yêu cầu của khách hàng và cập nhật các tài liệu tương đối là mất thời gian và mệt mỏi.
 • Tài liệu chất lượng kém phản ánh trực tiếp chất lượng sản phẩm, có thể dẫn tới sự hiểu lầm giữa khách hàng và tổ chức.

7. Kết luận

 • Tài liệu kiểm thử là tài liệu về các sản phẩm được tạo ra trước, trong hoặc sau quá trình kiểm thử phần mềm.
 • Mức độ chính thức của kiểm thử phụ thuộc vào:
 1. Loại ứng dụng theo kiểm thử.
 2. Theo tiêu chuẩn của tổ chức.
 3. Sự hoàn thành của quá trình phát triển.
 • Các loại Tài liệu kiểm thử quan trọng là Chính sách kiểm thử, Chiến lược kiểm thử, Kế hoạch kiểm thử, Trường hợp kiểm thử, v.v.
 • Nhóm QA cần tham gia vào giai đoạn ban đầu của dự án để Tài liệu kiểm thử được tạo đồng thời.
 • Lý do chính đằng sau việc tạo tài liệu kiểm thử là để giảm hoặc loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn nào về các hoạt động kiểm thử.
 • Chi phí của tài liệu có thể vượt quá giá trị giới hạn vì rất tốn thời gian.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *