Tạo các số ngẫu nhiên trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tạo các số ngẫu nhiên trong Java. Trong bài tập này chúng ta sẽ làm quen với một lớp mới, đó là lớp Random().

Đây là một lớp khá phổ biến trong các bài tập cơ bản cũng như trong thực tế, ví dụ như các bạn tung một viên xúc sắc, hay tung một đồng xu. Kết quả sẽ là ngẫu nhiên và chúng ta không biết trước được kết quả sẽ là gì.

Ví dụ: Tạo các số ngẫu nhiên trong Java.

Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng lớp Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các phần từ Random.

Tiếp theo dùng vòng lặp For và lớp Random để tạo các số ngẫu nhiên theo số lượng mà người dùng đã nhập.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Và ở đây chúng ta đã giới hạn giá trị Random là 200, các bạn có thể thay đổi tùy ý dựa vào yêu cầu của bài toán.

import java.util.*;
import java.util.Scanner;
class SoNgauNhien {
  public static void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Bạn muốn Random bao nhiêu số: ");
    n = scanner.nextInt();
    int counter;
    Random rnum = new Random();
    System.out.println("Các số Random là:");
    for (counter = 1; counter <= n; counter++) {
      System.out.println(rnum.nextInt(200));
    }
  }
}

Kết quả 1:

so ngau nhien JPG

Kết quả 2:

so ngau nhien 1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo các số ngẫu nhiên trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *