Tạo và chạy chương trình Kotlin đầu tiên với Eclipse IDE

Trong bài viết này chúng ta sẽ xem cách cài đặt plugin Kotlin trong IDE Eclipse để tạo và chạy ứng dụng Kotlin đầu tiên của bạn trong IDE Eclipse.

1. Cài đặt plugin Kotlin

Bước 1: Nếu bạn chưa cài đặt IDE Eclipse, bạn có thể tải xuống từ liên kết này https://www.eclipse.org/downloads/. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng gói IDE Eclipse cho “Eclipse IDE for Java Developers” . Để chạy Kotlin trong IDE Eclipse, bạn phải có Eclipse Neon hoặc phiên bản mới hơn của IDE.Ở đây mình đang sử dụng Elipse Oxygen.

Bước 2: Để cài đặt plugin Kotlin trong Eclipse, hãy đi tới phần Help trong menu IDE của Eclipse và nhấp vào “Eclipse Marketplace”. Tìm kiếm plugin kotlin bằng cách từ khóa “Kotlin” trong ô tìm kiếm và nhấp vào “Go”. Nhấp vào install để cài đặt plugin Kotlin như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

1 Eclipse MarketPlace For Kotlin Installation jpg

2 Install Kotlin Plugin Eclipse IDE jpg

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, hãy chọn “accept the agreement và nhấp vào “Finish”.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Mở Kotlin Perspective trong Eclipse IDE

Mở Perspective window trong IDE Eclipse bằng cách nhấn vào biểu tượng như trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng này ở góc trên cùng bên phải của IDE Eclipse. Ngoài ra, bạn có thể mở Perspective window từ menu Window -> Open Perspective -> Other.

Chọn Kotlin và click Open.

3 Eclipse Perspective Kotlin jpg

3. Tạo Project Kotlin đầu tiên với Eclipse.

File -> New -> Kotlin Project. Đặt tên cho Project rồi ấn “Finish”.

4 Kotlin Project jpg

4. Tạo project file trong project Kotlin

Project->chuột phải vào src->New->Kotlin File. Đặt tên và ấn “Finish”. Files Kotlin có phần mở rộng là “.kt”.

5 Kotlin File in Kotlin Project jpg

Nhập mã này vào file:

fun main(args : Array) {
    println("Hello, World!")
}

5. Chạy chương trình đầu tiên

Chuột phải vào File ->Run As->Kotlin Application.

6 hello world kotlin program jpg

Output:

7 Output First Kotlin Project jpg

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *