Thẻ abbr trong HTML

Thẻ abbr sẽ định nghĩa các từ được viết tắt ví dụ PHP, JS, HTML …

Việc đánh dấu và giải thích các từ được viết tắt sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch, các bộ máy tìm kiếm.

Cách sử dụng thẻ abbr

Ví dụ: Sử dụng thẻ abbr để chú thích các tên ngôn ngữ lập trình được viết tắt.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
  	
  	<abbr title="Hypertext Preprocessor">PHP</abbr>, 
  	<abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>, 
  	<abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>, 
  	<abbr title="JavaScript">JS</abbr> là những ngôn ngữ lập trình
  	không thể thiếu để tạo nên một trang hiện nay.
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ abbr

Thẻ abbr được hỗ trỡ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo:w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *