Thẻ address trong HTML

Thẻ <address> có chức năng xác định thông tin liên lạc của tác giả, chủ sở hữu của tài liệu html hoặc bài viết nào đó.

Nếu phần tử <address> nằm bên trong phần tử <body>, nó thể hiện thông tin liên lạc của tài liệu.

Nếu phần tử <address> nằm bên trong một phần tử <article>, nó đại diện cho thông tin liên lạc cho bài viết đó.

Văn bản trong phần tử <address> thường được in nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một ngắt dòng trước và sau phần tử <address>.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cách sử dụng thẻ <address>

Ví dụ: Sử dụng thẻ <address> để mô tả thông tin của tác giả.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
  	
  	<address>
			Written by <a href="mailto:webmaster@example.com">Jon Doe</a>.<br> 
			Visit us at:<br>
			Example.com<br>
			Box 564, Disneyland<br>
			USA
		</address>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <address>

Thẻ <address> được cung cấp tất cả các thuộc tính HTML Global Attributes.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *