Thẻ b trong HTML

Thẻ <b> xác định nội dung văn bản sẽ được in đậm.

Cách sử dụng thẻ <b>

Ví dụ: Sử dụng thẻ <b> để in đậm tên ngôn ngữ.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

  	<b>PHP</b>, <b>HTML</b>, <b>CSS</b>, <b>JS</b> là những ngôn ngữ 
  	lập trình không thể thiếu để tạo nên một trang hiện nay.
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <b>

Thẻ <b> được hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *