Thẻ base trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ base trong HTML, đây là thẻ khai báo URL cho trang web mà qua đó trình duyệt sẽ tự động bổ sung vào các URL không đầy đủ.

1. Thẻ base trong HTML là gì?

Thẻ base sẽ thiết lập URL cơ bản cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.

Trong một tài liệu HTML thì chỉ có một thẻ base duy nhất, và nó phải nằm trong thẻ head. Cú pháp như sau:

<base href="http://localhost/test/images/" target="_blank">

Trong đó thuộc tính href chính là phần khai báo URL, còn target sẽ khai báo cách chuyển hướng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Thuộc tính này rất hữu ích trong trường hợp các URL trong tài liệu HTML không được chỉ định rõ domain hoặc thư mục gốc của domain.

Ví dụ: Bạn đặt tất cả dữ liệu CSS và JS nằm trong thư mục domain.com/public. Lúc này bạn chỉ việc khai báo base url như sau:

https://domain.com/public/

Còn các file CSS, JS sẽ là:

<link href="style.css" rel="stylesheet"/>

Trình duyệt sẽ hiểu rằng file style.css sẽ nằm trong thư mục public.

2. Cách sử dụng thẻ base trong HTML

Ví dụ: sử dụng thẻ base để thiết lập tất cả các URL sẽ bắt đầu từ thư mục images.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <base href="http://localhost/test/images/" target="_blank">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <img src="test.jpg" width="24" height="39" alt="Stickman">
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ base:

 • href – đường dẫn cơ bản, sẽ là nơi bắt đầu cho tất cả các URL liên quan trong tài liệu HTML.
 • hreftarget – chỉ định mục tiêu mặc định cho các siêu liên kết, các form trong trang.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *