Thẻ blockquote trong HTML

Thẻ <blockquote> sẽ định nghĩa một đoạn văn bản được trích dẫn từ một nguồn khác.

Trình duyệt thường thụt các nội dung nằm trong phần tử <blockquote> vào một đoạn so với lề.

Cách sử dụng thẻ <blockquote>

Ví dụ: Sử dụng thẻ <blockquote>.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

  	<h1>kiso.vn</h1>
		<p>Đây là đoạn giới thiệu được trích dẫn từ kiso.vn</p>

		<blockquote cite="https://kiso.vn/gioi-thieu.html">
			Kiso.vn là một blog cá nhân được xây dựng với mục đích chia sẻ kiến thức
			về lập trình web nói chung và lập trình nói riêng. Blog được ra đời vào 
			tháng 4 năm 2014 bởi cá nhân Cường, một lập trình viên tự do và hiện nay 
			đã về quê để sống một cuộc sống tự do, không bị gò bó bởi công nghệ và máy tính.
		</blockquote>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <blockquote>

 • cite – xác định nguồn gốc của đoạn trích dẫn.
 • thẻ còn được cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

 

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *