Thẻ canvas trong HTML

Thẻ <canvas> được sử dụng để vẽ đồ họa ngay trên trang, thông qua viêc sử dụng các srcipting( thường là javascrippt).

Thẻ <canvas> chỉ là một vùng chứa đồ họa, bạn phải sử dụng một tập lệnh để vẽ đồ họa.

Cách sử dụng thẻ <canvas>

Ví dụ: sử dụng thẻ <canvas> để vẽ.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

  	<canvas id="myCanvas">Your browser does not support the HTML5 canvas tag.</canvas>

		<script>

			var c = document.getElementById("myCanvas");
			var ctx = c.getContext("2d");
			ctx.fillStyle = "#FF0000";
			ctx.fillRect(0, 0, 80, 100);

		</script>

		<p>
			<strong>Note:</strong> The canvas tag is not supported in Internet 
			Explorer 8 and earlier versions.
		</p>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <canvas>

 • height – chiều cao của cùng đồ họa.
 • width – độ rộng của vùng đồ họa.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *