Thẻ col trong HTML

Thẻ <col> chỉ định thuộc thuộc tính cho mỗi cột trong một phần tử <colgroup>.

Thẻ <col> đặc biết hữu ích trong việc áp dụng kiểu cho toàn bộ các cột thay vì phải lặp lại cho từng ô, từng hàng.

Cách sử dụng thẻ <col>

Ví dụ: sử dụng thẻ <col> để định dạng màu cho các cột.

  	<table>
		 	<colgroup>
		  	<col span="1" style="background-color:red">
		  	<col style="background-color:yellow">
		 	</colgroup>
		 	<tr>
		 		<th>ISBN</th>
		  		<th>Title</th>
		  		<th>Price</th>
		 	</tr>
		 	<tr>
		  		<td>3476896</td>
		  		<td>My first HTML</td>
		  		<td>$53</td>
		 	</tr>
		 	<tr>
		 		<td>5869207</td>
		 		<td>My first CSS</td>
		 		<td>$49</td>
		 	</tr>
		</table>

Thuộc tính của thẻ <col>

Thẻ <col> được cung cấp tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *