Thẻ comment in html trong HTML

Các ghi chú trong html sẽ được đặt trong cặp thẻ .

Nhưng nội dung đặt trong cặp thẻ  sẽ không hiển thị cho người dùng mà chỉ dùng như là ghi chú.

Cách sử dụng ghi chú

Ví dụ: sử dụng ghi chú trong html.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
  	<!-- This is a comment -->
		<p>This is a paragraph.</p>
		<!-- Comments are not displayed in the browser -->
  </body>
</html>

Thuộc tính

Cặp thẻ ghi chú không có bất kì thuộc tính nào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *