Thẻ del trong HTML

Thẻ <del> sẽ xác định một đoạn văn bản sẽ bị xóa bỏ của một tài liệu.

Cách sử dụng 

Ví dụ: cách sử dụng thẻ <del>.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
		
		<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <del>

 • cite – chỉ định url của một tài liệu giải thích lí do vì sao đoạn văn bản bị xóa.
 • datetime – quy định ngày giờ đoạn văn bản trong cặp thẻ del sẽ bị xóa.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *