Thẻ details trong HTML

Thẻ details sẽ xác định chi tiết bổ sung mà người dùng có thể ẩn hiện theo yêu cầu.

Thẻ details  có thể được dùng để tạo một widget tương tác mà người dùng có thể mở và đóng. Bất kỳ loại nội dung nào cũng có thể được đặt bên trong thẻ details.

Các nội dung trong cặp thẻ details sẽ không được hiển thị, trừ khi được đặt thuộc tính mở.

Cách sử dụng thẻ details

Ví dụ: sử dụng thẻ details để tạo widget tương tác.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
		
		<details>
		 	<summary>Copyright 1999-2014.</summary>
		 	<p> - by Refsnes Data. All Rights Reserved.</p>
		 	<p>All content and graphics on this web site are the property of the company Refsnes Data.</p>
		</details>

		<p><b>Note:</b> The details tag is not supported in Internet Explorer.</p>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ details

 • open – chỉ định nội dung trong thẻ details sẽ được hiển thị cho người dùng.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome 12.0
 • Firefox 49.0
 • Safari 6.0
 • Opera 15.0

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *