Thẻ dialog trong HTML

Thẻ dialog định nghĩa một hộp thoại hoặc một cửa sổ.

phần tử dialog sẽ giúp việc tạo các popup hay modal trên trang web một cách dễ dàng.

Cách sử dụng thẻ dialog

Ví dụ: Sử dụng thẻ dialog.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
		
		<table>
		 	<tr>
			  <th>
			  	January 
			  	<dialog open>This is an open dialog window</dialog>
			  </th>
			  <th>February</th>
			  <th>March</th>
		 	</tr>
		 	<tr>
			  <td>31</td>
			  <td>28</td>
			  <td>31</td>
		 	</tr>
		</table>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ dialog

 • open – chỉ định phần tử dialog được kích hoạt và người dùng tương tác được với nó.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome 37.0
 • Opera 24.0

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *