Thẻ div trong HTML

Thẻ div định nghĩa một bộ phận hoặc một phần trong một tài liệu HTML.

Thẻ div được sử dụng để nhóm các phần tử để định dạng chúng bằng CSS.

Cách sử dụng thẻ div

Ví dụ: Sử dụng thẻ div để nhóm các phần tử và định dạng màu cho chúng.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>

		<div style="color:#0000FF">
		 	<h3>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h3>
		 	<p>Kiso.vn nơi chia sẻ các kiến thức về lập trình.</p>
		</div>

		<p>kiso.vn</p>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ div

Thẻ div được cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *