Thẻ DOCTYPE trong HTML

Khai báo <!DOCTYPE> có chức năng chỉ dẫn cho trình duyệt wed về phiên bản HTML mà trang được viết. <!DOCTYPE> thực chất không phải một thẻ HTML.

Khai báo <!DOCTYPE> phải được đặt đầu tiên trong tài liệu HTML, đặt trước cả thẻ html.

Cách sử dụng khai báo <!DOCTYPE>

Ví dụ: sử dụng khai báo <!DOCTYPE> để báo cho trình duyệt đây là một trang HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
	</body>
</html>

Một số khai báo <!DOCTYPE> thường gặp

 1. HTML 5

  Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • <!DOCTYPE html>
 2. HTML 4.01 Strict
  • <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>.
 3. XHTML 1.1
  • <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”>.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *