Thẻ embed trong HTML

Thẻ embed sẽ xác định một vùng chứa cho một ứng dụng bên ngoài hoặc nội dung tương tác.

Cách sử dụng thẻ embeb

Ví dụ: sử dụng thẻ embeb để nhúng file flash.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

		<embed src="http://aloflash.com/File-Flash/dai-bang-01.swf">
		</embed>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ embeb

 • height – xác định chiều cao của vùng hiển thị nội dung nhúng.
 • width – xác định chiều dài của vùng hiển thị nội dung nhúng.
 • type – xác định loại phương tiện của nội dung nhúng.
 • src – đường dẫn tới file cần nhúng.

Ví dụ: sử dụng thuộc tính width và height để xác định kích cỡ vùng hiển thị.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed height="300" width="600" src="http://aloflash.com/File-Flash/dai-bang-01.swf"></embed>

</body>
</html>

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *