Thẻ figcaption trong HTML

Thẻ figcaption định nghĩa caption cho một phần tử figure.

Thẻ figcaption có thể được đặt như phần tử con đầu hoặc cuối trong phần tử figure.

Cách sử dụng thẻ figcaption

Ví dụ:  sử dụng thẻ figcaption để đặt captopn, chuẩn bị file ảnh img.jpg cùng thư mục với tập tin html.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

		<p>
			Kiso.vn là một blog cá nhân được xây dựng với mục đích
			chia sẻ kiến thức về lập trình web nói chung và lập trình nói riêng. 
		</p>

		<figure>
		 <img src="img.jpg" alt="hinh-anh" width="304" height="228">
		 <figcaption>Đoạn text để mô tả hình ảnh!</figcaption>
		</figure>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ figcaption

Thẻ figcaption được cung cấp tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome 6.0
 • Firefox 9.0
 • IE 4.0
 • Safari 5.0
 • Opera 11.1

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *