Thẻ figure trong HTML

Thẻ <figure> chỉ định nội dung khép kín, như minh họa, sơ đồ, ảnh, danh sách mã, v.v …

Cách sử dụng thẻ figure

Ví dụ: Sử dụng thẻ figure để thêm hình ảnh minh họa cho bài viết, chuẩn bị file hình ảnh cùng cấp với thư mục của file html.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

		<p>
			Kiso.vn là một blog cá nhân được xây dựng với mục đích
			chia sẻ kiến thức về lập trình web nói chung và lập trình nói riêng. 
		</p>

		<figure>
		 	<img src="img.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
		</figure>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ figure

Thẻ figure được cung cấp cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

 

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *