Thẻ footer trong HTML

Thẻ <footer> xác định phần chân cho một tài liệu hoặc một phần.

Một phần tử <footer> phải chứa thông tin về phần tử chứa nó.

Một phần tử <footer> thường chứa:

 • Thông tin tác giả
 • Thông tin bản quyền
 • thông tin liên lạc
 • Sitemap
 • Liên kết trở lại đầu trang
 • tài liệu liên quan
 • Bạn có thể có nhiều phần tử <footer> trong một tài liệu.

Cách sử dụng thẻ footer

Ví dụ: sử dụng thẻ footer để cung cấp thông tin tác giả.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

		<footer>
		 	<p>Bản quyền thuộc : kiso.vn</p>
		 	<p>
		 		Liên hệ: <a href="kiso.vn">kiso.vn</a>.
		 	</p>
		</footer>

  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ footer

Thẻ footer đươc cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *