Thẻ i trong HTML

Thẻ i sẽ định nghĩa một đoạn văn bản được hiển thị với các chữ in nghiêng.

Thẻ i thường được sử dụng khi muốn trích dẫn những câu danh ngôn, chỉ ra một từ đến từ ngôn ngữ khác .v.v. Không nên sử dụng thẻ i khi văn bản có thẻ sử dụng các yếu tố nhấn mạnh thích hợp hơn như:

  • <em> ( văn bản nhấn mạnh)
  • <strong> (văn bản quan trọng)
  • <mark> (văn bản được đánh dấu)
  • <cite> ( title của văn bản)
  • <dfn> ( văn bản là một thuật ngữ, định nghĩa)

Cách sử dụng

Như đã nói ở trên, mỗi khi cần đánh dấu một từ hay một đoạn văn bản nào đó, các bạn nên cân nhắc đến các thẻ đánh dấu khác trước để tìm được cách đánh dấu hợp lý nhất.

Ví dụ: Ở đây, mình sẽ sử dụng thẻ i để đánh dấu một danh ngôn được trích dẫn có trong văn bản:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<p>
			<h4>Trong ví dụ này mình trích dẫn một số danh ngôn nổi tiếng:</h4>
			<ul>
				<li>
					<i>Người không có khuyết điểm thì ít có ưu điểm. </i>
					<b> - Lincoln</b>
				</li>
				<li>
					<i>Thành thực là phẩm chất tốt nhất.</i>
					<b> - Tom Wilson (Mỹ)</b>
				</li>
				<li>
					<i>Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ.</i>
					<b> - T. Fuller (Anh)</b>
				</li>
			</ul>
		</p>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *