Thẻ ins trong HTML

Thẻ ins sẽ xác định một đoạn văn bản được gach dưới.

Vậy khi nào nên sử dụng thẻ ins?

Khi một nội dung của văn bản mới được chèn thêm, bạn nên đặt chúng trong thẻ ins để báo cho trình duyệt biết.

Trình duyệt thông thường sẽ chú ý tới một dòng có chứa các đoạn văn bản được gạch( thẻ del) hoặc gạch dưới( thẻ ins).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Sử dụng kết hợp giữa thẻ ins và thẻ del để mô tả đoạn văn bản được cập nhật và sửa đổi trong trang.

Cách sử dụng

Ví dụ: Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng kết hợp thẻ ins và thẻ del để mô tả việc thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cảu mình.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Thẻ ins Trong HTML</h2>
		<div>
			<p>
				Tôi đang sử dụng ngôn ngữ lập trình 
				<del>HTML</del> <ins>PHP</ins> để viết trang wed của mình.
			</p>
		</div>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *