Thẻ label trong HTML

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ label trong HTML, đây là thẻ dùng để tạo nhãn cho các đối tượng trong form.

1. Thẻ label là gì?

Thẻ label trong html có tác dụng đặt nhãn để mô tả cho thẻ input. Thực chất thẻ label không hiển thị bất cứ thứ gì đặc biệt cho người dùng. Tuy nhiên, khi click vào nội dung bên trong thẻ label, con trỏ chuột sẽ tự động nhảy vào phần tử mà thẻ label đó đại diện.

<label for="id"></label>

Lưu ý: Thuộc tính for của thẻ label phải giống với với id của thẻ input mà nó đại diện.

Bạn có thể sử dụng thẻ span, thẻ p, hay một thẻ bất kì để bao quanh thẻ label lại. Bạn cũng có thể sử dụng CSS để tùy chỉnh cách hiện thị cho nó.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Cách sử dụng thẻ label trong HTML

Ví dụ: sử dụng thẻ label để tạo nhãn cho các thẻ input.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <form action="/action_page.php">
      <label>Name:</label>
      <input type="text" name="name"><br />
      <label>Email:</label>
      <input type="text" name="email"><br />
    </form>
  </body>
</html>

3. Thuộc tính for của thẻ label

Như mình đã nói, thuộc tính for của thẻ label có tác dụng trỏ đến thẻ input mà nó đại diện. Giá trị của nó phải trùng với ID của thẻ input đó thì khi click vào label con trỏ sẽ tự động nhảy đến thẻ input.

Ví dụ: Sử dụng thuộc tính for cho thẻ label.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
    <form action="/action_page.php">
      <label for="name">Name:</label>
      <input type="text" id="name" name="name"><br />
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="text" id="email" name="email"><br />
    </form>
  </body>
</html>

Trình duyệt hỗ trợ thẻ label

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *