Thẻ legend trong HTML

Thẻ legend sẽ tạo caption cho nhóm fieldset.

Sử dụng kết hợp thẻ legend với thẻ fieldset để miêu tả rõ ràng nhóm các phần liên quan đã được nhóm bằng thẻ fieldset.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ legend để cung cấp thông tin cho người dùng nội dung các trường trong nhóm là của khách hàng hay cửa hàng.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Thẻ legend Trong HTML</h2>
		<div>
			<form>
			 <fieldset>
			  <legend>Thông tin khách hàng</legend>
			  Tên: <input type="text"><br>
			  Email: <input type="text"><br>
			  Địa chỉ: <input type="text">
			 </fieldset>
			 <fieldset>
			 <legend>Thông tin cửa hàng</legend>
			  Tên: <input type="text"><br>
			  Địa chỉ: <input type="text">
			 </fieldset>
			</form>
		</div>
	</body>
</html>

Ta có thể thấy, nếu không có thẻ legend để mô tả nhóm fieldset, Việc nhóm các trường lại sẽ chẳng cung cấp cho người dùng bất cứ thông tin nào về các trường bên trong.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *