Thẻ li trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ li trong HTML, đây là thẻ nằm bên trong thẻ ol hoặc ul, dùng để tạo ra các phần tử cho danh sách.

1. Thẻ li trong HTML dùng làm gì?

Thẻ li có chức năng định nghĩa một mục trong danh sách. Nó là một thẻ con, nằm bên trong hai thẻ cha là ol hoặc ul. Khi bạn cố tình đặt nó đứng riêng một mình thì sẽ bị lỗi sai cấu trúc HTML.

Sử dụng thẻ li trong các danh sách được sắp xếp (thẻ ol), danh sách không được sắp xếp (thẻ ul) và trong các danh sách menu (thẻ menu).

Cú pháp nằm trong thẻ ul như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<ul>
  <li>Phần tử 1</li>
  <li>Phần tử 2</li>
  <li>Phần tử 3</li>
  <li>Phần tử 4</li>
</ul>

Cú pháp nằm trong thẻ ol như sau:

<ol>
  <li>Phần tử 1</li>
  <li>Phần tử 2</li>
  <li>Phần tử 3</li>
  <li>Phần tử 4</li>
</ol>

2. Cách sử dụng thẻ li trong HTML

Ví dụ 1: Sử dụng thẻ li kết hợp với thẻ ol để tạo danh sách các khóa học.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <ol>
      <li>PHP</li>
      <li>Javascript</li>
      <li>Css</li>
      <li>HTML</li>
    </ol>
  </body>
</html>

Kết quả:

ket qua the li trong html JPG

3. Định dạng thẻ li trong CSS

Nếu bạn muốn sử dụng CSS để thay đổi định dạng cho thẻ li thì có thể sử dụng cú pháp như sau:

<style>
  ul li{

  }
  // hoặc
  ol li{

  }
</style>

Ý nghĩa của nó là: Thiết lập cho tất cả các thẻ li nằm trong thẻ ul, tương tự cho trường hợp thứ 2 là thẻ ol.

Nếu bạn muốn bỏ đi các ký tự đặc trước các phần tử thì sử dụng thuộc tính CSS sau:

<style>
  ul li{
    list-style: none
  }
</style>

4. Thuộc tính của thẻ li trong HTML

Thẻ li được hỗ trợ bởi hầu hết các thuộc tính thuộc nhóm Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Trên là thông tin cũng như cách sử dụng thẻ ul.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *