Thẻ link trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng thẻ link trong HTML, đây là thẻ rất quan trọng, được dùng để thêm các file CSS là chủ yếu.

1. Thẻ link trong HTML là gì?

Thẻ link định nghĩa một liên kết giữa tài liệu HTML và một tài liệu bên ngoài, thường thì đó là những file CSS hoặc các file hình ảnh. Thẻ này rất quan trọng trong SEO, nó giúp các công cụ tìm kiếm biết được link liên kết đến các đường dẫn bên ngoài liên quan đến bài viết.

Thẻ link thường được đặt trong phần head, nó có thuộc tính reltype giúp biết được thể loại của liên kết.

<link href="URL" type="type" rel="rel"/>

Trong đó URL chính là đường dẫn đến file liên kết, type chính là thể loại của file liên kết đó.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Cách sử dụng thẻ link trong HTML

Ví dụ: Liên kết với file style.css.

<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>

Liên kết đến một file hình icon:

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="public/logo/icon.png?r=1" />

Khai báo link hiện tại của trang web:

<link rel="canonical" href="https://kiso.vn/the-link-trong-html-4894.html" />

Thuộc tính của thẻ link:

  • href – đường dẫn tới file css cần liên kết.
  • rel – chỉ định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài liệu liên kết.

Trình duyệt hỗ trợ:

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *