Thẻ main trong HTML

Thẻ main sẽ xác định nội dung chính của trang.

Những nội dung bên trong thẻ main phải là những nội dung chỉ xuất hiện duy nhất cho trang. Bên trong thẻ main không được chứa bất kì nội dung nào được lặp lại ở các trang khác nhau như: menu của trang, logo, bản quyền, các thanh sidebar…

Trong một tài liệu chỉ có duy nhất một thẻ main và thẻ main đó không được nằm trong các thẻ sau: <article>, <aside>, <footer>, <header>, hoặc <nav>.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ main để xác định nội dung chính của file, phần tên trang kiso không phải nội dung chính và được lặp lại nên sẽ được đặt ngoài thẻ main.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<main>
			<h2>Tìm hiểu về PHP</h2>
			<div>
				<p>
					PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình 
					kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết 
					cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web 
					và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, 
					tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng 
					sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng 
					trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
				</p>
			</div>
		</main>
		<footer>
			kiso.vn
		</footer>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *