Thẻ meta trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ meta trong HTML, đây là thẻ dùng để khai báo thông số, mô tả, cấu hình cho file tài liệu HTML. Mặc dù nó không hiển thị lên giao diện nhưng lại rất quan trọng trong SEO.

1. Thẻ meta trong HTML là gì?

Thẻ meta sẽ mô tả thông tin về trang, từ khóa, mô tả về tác giả, lần sửa cuối cùng.. cho tài liệu HTML. Qua đó, các công cụ tìm kiếm sẽ biết được các thông tin này và sẽ giúp người dùng tìm được nội dung trên internet một cách dễ dàng.

Các thông tin mà thẻ meta mô tả sẽ không hiển thị trên trang mà sẽ được máy tính phân tích và lưu vào bộ nhớ.

Cú pháp như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<meta name="name" content="content">

Trong đó name chính là tên của meta (thể loại), content chính là nội dung của meta. Nếu bạn đang học HTML và CSS căn bản thì có thể chưa cần quan tâm đến thẻ này. Nhưng sau này khi public trang web lên internet thì phải đặc biệt chú ý đến nó.

2. Cách sử dụng thẻ meta trong HTML

Ví dụ: Sử dụng thẻ meta để định nghĩa các thông tin về trang HTML.

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="description" content="Free Web tutorials">
 <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
 <meta name="author" content="John Doe">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

Trong đó:

 • Thẻ meta description sẽ mô tả nội dung chính của trang.
 • Thẻ meta keywords sẽ mô tả các từ khóa chính của trang.
 • Thẻ meta author sẽ khai báo tác giả cho bài viết.
 • Thẻ meta viewport sẽ khai báo cách hiển thị trang web lên trình duyệt.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *