Thẻ object trong HTML

Thẻ object sẽ định nghĩa một đối tượng được nhúng vào tài liệu HTML. Sử dụng thẻ object để nhúng các tệp đa phương tiện( flash, âm thanh, video, PDF .v.v) vào trang của bạn.

Thẻ object cũng có thể nhúng một trang web khác vào trang của bạn.

 Nếu muốn truyền tham số, bạn có thể sử dụng thẻ param để truyền tham số vào các đối tượng đã được nhúng bằng thẻ object.

Nếu xem xét kỹ thì thực chất các thẻ, img, audio, iframe .v.v. đều có thể thay thế được bằng thẻ object.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dung thẻ object để chèn video từ youtube vào website.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
		<object width="400" height="400" data="https://www.youtube.com/embed/silgKdqMoRk">
		</object>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *