Thẻ ol trong HTML

Trong bài học này kiso sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng thẻ ol trong HTML, đây là thẻ tạo danh sách với định dạng số.

Thẻ ol sẽ xác định một danh sách có thử tự, thứ tự sẽ được đánh theo số hoặc chữ cái.

Sử dụng thẻ li để xác định các mục trong danh sách.

Cách sử dụng thẻ ol trong HTML

Ví dụ: sử dụng thẻ ol và thẻ li để tạo danh sách các khóa học.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <ol>
      <li>PHP</li>
      <li>Javascript</li>
      <li>Css</li>
      <li>HTML</li>
    </ol>
  </body>
</html>

the ul trong html JPG

Các thuộc tính của thẻ ol HTML

Thẻ này có 3 thuộc tnihs cơ bản như sau:

 • reversed – danh sách sẽ được sắp xếp từ cao xuống thấp.
 • start – giá trị số bắt đầu của danh sách.
 • type – chỉ định loại kí tự đánh dấu dùng trong danh sách.

Ví dụ: Sử dụng thuộc tính type của thẻ ol để tạo danh sách các khóa học được đánh dấu bằng chữ in hoa.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <ol type="A">
      <li>PHP</li>
      <li>Javascript</li>
      <li>Css</li>
      <li>HTML</li>
    </ol>
  </body>
</html>

Trình duyệt hỗ trợ thẻ ol

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *