Thẻ p trong HTML

Thẻ p có chức năng định nghĩa một đoạn văn bản.

Trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng trắng( lề) vào trước và sau mỗi thẻ p. Lề có thể được tùy chỉnh bằng CSS.

Cách sử dụng thẻ p

Ví dụ: Sử dụng thẻ p để định rõ các đoạn văn bản.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

		<p>
			PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập 
			trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được 
			dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ
		</p>
		<p>
			Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của
			nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML
		</p>
	</body>
</html>

Thuộc tính của thẻ p

Thẻ p được cung cấp đầy đủ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *