Thẻ q trong HTML

Thẻ q sẽ định nghĩa một trích dẫn ngắn, Trình duyệt sẽ chèn một cặp dấu nháy đôi quanh đoạn văn bản để biểu diễn nó là một trích dẫn.

Khi bạn muốn trích dẫn một câu nói nổi tiếng trong bài viết của mình, hãy sử dụng thẻ q để làm việc đó. Nó giúp website của bạn chuyên nghiệp hơn.

Chú ý sử dụng thẻ blockquote để đánh dấu các trích dẫn từ nguồn khác.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ q để đánh dấu trích dẫn câu nói của bác Hồ trong văn bản.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Tiến độ hoàn thiện các website</h2>
		<p>
			BÁC HỒ KHUYÊN THANH NIÊN: <q>Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào 
			núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên.</q> ... 
			Việc gì cũng có thể làm được, miễn có sự kiên trì, ý chí quyết tâm, nghĩa là bền lòng.
		</p>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *