Thẻ rp trong HTML

Thẻ rp được sử dụng để cung cấp một dấu ngoặc bao quanh các văn bản, kí tự ruby, được hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích ruby.

Ruby ở đây không phải là ngôn ngữ lập trình ruby đâu nhé.

Vậy các kí tự ruby là gì? Nó thực chất là các chú thích thường được đặt ở trên hoặc bên phải các kí tự tiếng hán khi viết các ngôn ngữ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Các chú thích đó thường sử dụng để hướng dẫn cách phát âm nên sẽ có thể không quen với người đọc.( giờ các bạn đã hiểu vì sao tiếng Trung, Hàn, Nhật là các ngôn ngữ khó học nhất rồi đấy 🙂 .)

Sử dụng thẻ rp kết hợp với các thẻ rt và thẻ ruby:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Thẻ <ruby> chứa một hoặc nhiều ký tự cần chú thích phát âm.
  • Thẻ <rt> cung cấp thông tin chú thích đó.
  • Thẻ <rp> xác định cái gì sẽ hiển thị cho các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích ruby.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ rp kết hợp với các thẻ rt và thẻ ruby.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<ruby>
			東	京<rt><rp>(</rp>と う き ょ う<rp>)</rp></rt>
		</ruby>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *